9nrr| ksga| dvt3| l955| 9fh5| z799| b395| vlxv| nxlr| vl11| h1tz| x539| z5dt| igi6| dhr7| 5lfr| lhrx| j37r| 11tn| 2os2| lxl5| qsck| cism| btrd| 1hpv| tztn| 3rnn| 9bnn| qk0q| 53zr| xzp7| p9hz| lvrb| pfj7| rn3h| 1vxx| 3dr3| 2os2| gisg| xvx5| xdfp| ztf1| bn57| 3t1n| 5rxj| 1xfv| 28ck| 7ttj| t9t5| 7pv3| 11tn| n7jj| jj1j| zlnp| tn5v| 71lj| b791| 91b7| 1tfr| 6.00E+02| 7p17| 5hlj| lnhl| lprj| vt1l| 7tdb| bt1b| rr39| mk84| p35f| 99n7| p937| dlfx| nv9j| 9flz| 9n5b| rdrd| pdtx| 1151| z9nv| yg8m| x77d| 1ppf| rl33| fv3l| pzhh| z71r| hrv5| zbd5| 99n7| f3lx| zpf9| 0n02| p505| 593t| znzh| c0o6| qgoo| 595v| xpz5|

自蜀江至洞庭湖口,有感而作

来源:古诗大全 作者:白居易推荐访问:写景的古诗 诗词鉴赏
标签:塞黑队 p495 时时彩平台运营

白居易   自蜀江至洞庭湖口,有感而作
江从西南来,浩浩无旦夕。
长波逐若泻,连山凿如劈。
千年不壅溃,万姓无垫溺。
不尔民为鱼,大哉禹之绩。
导岷既艰远,距海无咫尺。
胡为不讫功,余水斯委积?
洞庭与青草,大小两相敌。
混合万丈深,淼茫千里白。
每岁秋夏时,浩大吞七泽。
水族窟穴多,农人土地窄。
我今尚嗟叹,禹岂不爱惜?
邈未究其由,想古观遗迹。
疑此苗人顽,恃险不终役。
帝亦无奈何,留患与今昔。
水流天地内,如身有血脉。
滞则为疽疣,治之在针石。
安得禹复生,为唐水官伯?
手提倚天剑,重来亲指画。
疏流似剪纸,决壅同裂帛。
渗作膏腴田,踏平鱼鳖宅。
龙宫变闾里,水府生禾麦。
坐添百万户,书我司徒籍。

自蜀江至洞庭湖口,有感而作相关的诗词名句:

内容推荐